Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến người nước ngoài ở Việt Nam
Từ khi người nước ngoài chuẩn bị vào Việt Nam đến các hoạt động xin cấp phép đầu tư, thành lập công ty nước ngoài, mở công ty nước ngoài ở Việt Nam, hoặc mở văn phòng đại diện nước ngoài, mở chi nhánh công ty nước ngoài, xin thẻ tạm trú để lưu trú lâu dài ở Việt Nam hoặc xin giấy phép lao động, xin visa Việt Nam, gia hạn visa, tư vấn thủ tục kết hôn nước ngoài (tư vấn cho người nước ngoài các thru tục để kết hôn với người Việt Nam).
Tìm đến và sử dụng dịch vụ tư vấn luật nước ngoài của legalviet để nhận thấy hiệu quả và sự hài lòng.