Hợp pháp hóa lãnh sự, xác nhận lãnh sự là quy định bắt buộc để giấy tờ, văn bản Hàn Quốc được sử dụng hợp pháp tại Việt Nam. Một số thủ tục hành chính hiện hành yêu cầu cung cấp các văn bản do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, vì vậy sự cần thiết phải có đầy đủ thông tin về hợp pháp lãnh sự để văn bản có thể được công nhận tại Việt Nam.

Thủ tục hợp pháp lãnh sự giấy tờ của Hàn Quốc có thể được thực hiện tại Hàn Quốc hoặc tại Việt Nam, tùy thuộc vào quy định của mỗi quốc gia và cơ quan Đại sứ quán của từng quốc gia. Khách hàng thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại nước ngoài đến Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại để được chứng nhận văn bản cấp hợp pháp và có giá trị sử dụng; khách hàng cũng có thể thực hiện thủ tục tại Việt Nam thông qua việc chứng nhận tại Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và qua cơ quan lãnh sự Việt Nam.

Xác nhận văn bản, giấy tờ tại Đại sứ quán của các quốc gia tại Việt Nam được quy định khác nhau, Đại sứ quán tại Việt Nam của một số quốc gia không thực hiện thủ tục xác nhận giấy tờ, ví dụ Trung Quốc, Hàn Quốc…do vật thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự khách hàng cần thực hiện ở nước ngoài trước khi mang văn bản sử dụng tại Việt Nam. Khi khách hàng là người Hàn Quốc thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú cần hợp pháp hóa một số giấy tờ do Hàn Quốc cấp như xác nhận 5 năm kinh nghiệm làm việc, lý lịch tư pháp Hàn Quốc hay giấy chứng nhận quan hệ gia đình, giấy khai sinh, đăng ký kết hôn…

Chúng tôi tư vấn và đại diện thực hiện thủ tục hợp pháp lãnh sự, xác nhận lãnh sự văn bản của Hàn Quốc để tạo thuận tiện nhất cho khách hàng thực hiện thủ tục hành chính tại Việt Nam. Những thắc mắc và nhu cầu cần sử dụng dịch vụ liên quan đến hợp pháp hóa lãnh sự khách hàng liên hệ với chúng tôi để nhận được dịch vụ tốt nhất.

Liên hệ tư vấn: 093 235 7009

0975 475 399

Tư vấn hợp pháp lãnh sự giấy tờ Hàn Quốc, Trung Quốc….

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn visa, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục hợp pháp lãnh sự văn bản Hàn Quốc.

 

Hợp pháp hóa lãnh sự, xác nhận lãnh sự là quy định bắt buộc để giấy tờ, văn bản Hàn Quốc được sử dụng hợp pháp tại Việt Nam. Một số thủ tục hành chính hiện hành yêu cầu cung cấp các văn bản do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, vì vậy sự cần thiết phải có đầy đủ thông tin về hợp pháp lãnh sự để văn bản có thể được công nhận tại Việt Nam.

Thủ tục hợp pháp lãnh sự giấy tờ của Hàn Quốc có thể được thực hiện tại Hàn Quốc hoặc tại Việt Nam, tùy thuộc vào quy định của mỗi quốc gia và cơ quan Đại sứ quán của từng quốc gia. Khách hàng thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại nước ngoài đến Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại để được chứng nhận văn bản cấp hợp pháp và có giá trị sử dụng; khách hàng cũng có thể thực hiện thủ tục tại Việt Nam thông qua việc chứng nhận tại Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và qua cơ quan lãnh sự Việt Nam.

Xác nhận văn bản, giấy tờ tại Đại sứ quán của các quốc gia tại Việt Nam được quy định khác nhau, Đại sứ quán tại Việt Nam của một số quốc gia không thực hiện thủ tục xác nhận giấy tờ, ví dụ Trung Quốc, Hàn Quốc…do vật thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự khách hàng cần thực hiện ở nước ngoài trước khi mang văn bản sử dụng tại Việt Nam. Khi khách hàng là người Hàn Quốc thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú cần hợp pháp hóa một số giấy tờ do Hàn Quốc cấp như xác nhận 5 năm kinh nghiệm làm việc, lý lịch tư pháp Hàn Quốc hay giấy chứng nhận quan hệ gia đình, giấy khai sinh, đăng ký kết hôn…

Chúng tôi tư vấn và đại diện thực hiện thủ tục hợp pháp lãnh sự, xác nhận lãnh sự văn bản của Hàn Quốc để tạo thuận tiện nhất cho khách hàng thực hiện thủ tục hành chính tại Việt Nam. Những thắc mắc và nhu cầu cần sử dụng dịch vụ liên quan đến hợp pháp hóa lãnh sự khách hàng liên hệ với chúng tôi để nhận được dịch vụ tốt nhất.

Liên hệ tư vấn: 093 235 7009

Tư vấn hợp pháp lãnh sự giấy tờ Hàn Quốc, Trung Quốc….

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn visa, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài