Thời hạn miễn thị thực mỗi lần lưu trú tối đa là bao lâu?

Miễn thị thực 5 năm theo  QUY CHẾ MIỄN THỊ THỰC  dành cho thân nhân người VN và người Việt Nam ở nước ngoài so với miễn thị thực Đơn phương và song phương theo quy chế miễn thị thực dành cho quốc gia là 2 dạng miễn visa thị thực khách nhau.

miễn thị thực 5 năm

miễn thị thực 5 năm

Miễn thị thực 5 năm gần đây nhất được quy định tại NĐ 82/2015, theo đó tổng thời gian được miễn thị thực là 5 năm, mỗi lần nhập cảnh được lưu trú 6 tháng. Được gia hạn 1 lần nếu tiếp tục lưu trú tại VN, lý do phù hợp. Được gia hạn mấy lần Cơ quan cấp giấy miễn thị thực? Thời gian xin giấy miễn thị thực. Lệ phí xin cấp miễn thị thực Sử dụng giấy miễn thị thực- giấy miễn visa Một số lưu ý việc chuẩn bị hồ sơ xin miễn thị, dịch thuật công chứng tài liệu, xác nhận lãnh sự tài liệu và hồ sơ xin miễn thị thực.  

Liên hệ Dịch vụ thủ tục xin cấp giấy miễn visa – thi thưc nhanh chóng của Legal ANT để được tư vấn miễn phí!