Thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú tiếng anh là  residence card hay temporary residence card được cấp cho người nước ngoài ở Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện xin cấp thẻ tạm trú.

–          Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú

Gia hạn thẻ tạm trú

–          Xin gia hạn thẻ tạm trú

–          Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú

–          Xin cấp lại thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú, thông tin thẻ tạm trú

 Giải đáp thẻ tạm trú

Tư vấn Legalviet.com  – Legal ANT cung cấp thông mọi thông tin tư vấn liên quan đến thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú tiếng anh là  residence card hay temporary residence card được cấp cho người nước ngoài ở Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện xin cấp thẻ tạm trú.

–          Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú

–          Thẻ tạm trú 1 năm

–          Thẻ tạm trú 2 năm

–         Thẻ tạm trú 3 năm

–          Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư

–          Thẻ tạm trú  Khi có giấy phép lao động

–          Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

–          Thẻ tạm trú- visa dài hạn

–          Cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài

–          Xin cấp thẻ tạm trú

–          Sửa thông tin thẻ tạm trú: sửa tên do bị thừa chữ cái, sửa đổi tên công ty trên thẻ tạm trú cho  do công ty thay đổi tên.

–          Sửa thông tin về thẻ tạm trú– địa chỉ nơi ở trên thẻ tạm trú

–          Sửa đổi thông tin về quốc tịch trên thẻ tạm trú do ghi sai quốc tịch

–          Sửa thông tin hộ chiếu trên thẻ tạm trú do được cấp hộ chiếu mới

–          Thẻ tạm trú 3 năm cho người nước ngoài

–          Dịch vụ làm thẻ tạm trú

–          Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú

–          Tư vấn thẻ tạm trú

–          Lệ phí cấp thẻ tạm trú

–          Thẻ tạm trú hết giá trị

–          Sử dụng thẻ tạm trú

–          Trình báo khi mất thẻ tạm trú

–          Thời hạn của thẻ tạm trú

–          Giá trị sử dụng của thẻ tạm trú

–          Gia hạn thẻ tạm trú

–          Xin gia hạn thẻ tạm trú

–          Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú

–          Xin cấp lại thẻ tạm trú

–          Mất thẻ tạm trú

–          Xin cấp thẻ tạm trú lần đầu

–          Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú

–          Mẫu thẻ tạm trú

–          Mẫu tờ khai xin thẻ tạm trú

Mọi thông tin và thắc mắc về thẻ tạm trú liên hệ với tư vấn legalviet – Legal ANT để được giải đáp.