Quy trình các bước xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp ngoài việc cập nhật đầu mục tài liệu hồ sơ cần thiết để xin giấy phép lao động khi người nước ngoài sang Việt Nam cần nắm rõ quy trình cấp giấy phép lao động để đảm bảo thời hạn visa của người nước ngoài cho việc xin giấy phép. Quy trình cấp giấy phép lao động sẽ được thực hiện như sau:

 

– Trước thời hạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đăng tuyển dụng trên 01 số báo địa phương và 01 số báo trung ương người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam, đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được phép nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

– Trước thời hạn ít nhất 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam, người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam, đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương nơi người nước ngoài thường xuyên làm việc.

Trường hợp người nước ngoài không làm việc thường xuyên thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nộp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động.

– Trong thời hạn 10 (mười) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Để được tư vấn về quy trình cũng như hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài hãy liên hệ với bộ phận giấy phép lao động của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ, bổ sung những tài liệu còn thiếu nếu cần thiết, hỗ trợ trong việc xin workpermit, giấy phép lao động