luật Quy định về thẻ tạm trú như thế nào?

Thẻ tạm trú được hiểu là visa cao cấp hay visa dài hạn được cấp cho một số người nước ngoài nhất định. Thẻ tạm trú thay thế cho visa và có thời hạn sử dụng dài hơn visa, thời hạn của thẻ từ 1 đến 3 năm.

Tư vấn Legalviet.com xin tư vấn một số thông tin về thẻ tạm trú mời bạn tham khảo.

1. Luật quy định thẻ tạm trú  cho người nước ngoài được quy định tại những văn bản pháp luật sau:

– Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

-Nghị định Số 21/ NĐ_CP Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh,

xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

– Thông tư liên tịch 01/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

2 Ai  được cấp thẻ tạm trú Việt Nam:

Để được cấp thẻ tạm trú người nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện như hộ chiếu còn giá trị hơn một năm và là

Người nước ngoài ở lại Việt Nam hợp pháp là chủ đầu tư, người làm việc trong các tổ chúc phi chính phủ, người nước ngoài có giấy phép lao động, người nước ngoài là trưởng văn phòng đại diện.

 3  xin cấp mới thẻ tạm trú  cho người nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ cấp thẻ tạm trú:

– Hộ chiếu của người nước ngoài/ ảnh 3×4

– Các giấy tờ của công ty/ người bảo lãnh

– Giấy tờ chứng minh việc đến Việt Nam công tác, hoặc làm việc hợp pháp:

Giấy phép lao động, hợp đồng làm việc, quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ trong công ty, giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Tờ khai xin thẻ tạm trú (theo mẫu N7A, N7 B) của Cơ quan xuất nhập cảnh.

Giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan xuất nhập cảnh

4 Nơi nộp hồ sơ xin thẻ tạm trú:

Cơ quan xuất nhập trực tiếp quản lý địa bàn doanh nghiệp hoặc tổ chức làm việc của người nước ngoài.

Thời gian cấp thẻ thường trú thông thường là 8-10  ngày làm việc theo quy định pháp luật.

Lệ phí nhà nước quy định cho việc cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thời hạn 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm với mức phí tương ứng là  là 60; 80;-100$ tùy từng thời hạn của thẻ tạm trú.

 * Sử dụng thẻ tạm trú:

Khi được cấp thẻ tạm trú người nước ngoài có trách nhiệm giữ gìn, đem theo thẻ thường trú cùng hộ chiếu mỗi lần xuất nhập cảnh.
Khi mất thẻ tạm trú phải trình báo với cơ quan công an thẩm quyền.

Tư vấn luật cho người nước ngoài của Legalviet

giới thiệu Quy định về thẻ tạm trú.