Trường hợp thẻ tạm trú,  thường trú của người nước ngoài hết hạn nếu có nhu cầu sử dụng tiếp thẻ tạm trú thì làm hồ sơ xin gian hạn thẻ tạm trú.

Lưu ý khi xin gia hạn thẻ thường trú:

– Thẻ thường trú của người nước ngoài cho người lao động thì phải gia hạn giấy phép lao động trước khi gia hạn thẻ tạm trú.

– Trường hợp thẻ tạm trú của trưởng văn phòng đại diện nếu giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài hết hạn thì cần gia hạn giấy phép văn phòng đại diện trước khi gia hạn thẻ tạm trú.

– Thẻ tạm trú của nhà đầu tư nếu họ đã chuyển nhượng hết phần vốn góp hoặc chuyển nhượng hết cổ phần thì không được gia hạn.

Tư vấn Legalviet.com xin tư vấn một số thông tin về gia hạn thẻ tạm trú mời bạn tham khảo.

Thủ tục gia hạn thẻ thường trú cho người nước ngoài được quy định tại những văn bản pháp luật sau:

– Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

-Nghị định Số 21/ NĐ_CP Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh,

xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

– Thông tư liên tịch 01/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

– Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính số 136/1999/QĐ- BTC ngày 10/11/1999 ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Đối tượng được gia hạn  thẻ thường trú Việt Nam:

Người nước ngoài ở lại Việt Nam hợp pháp là chủ đầu tư, người làm việc trong các tổ chúc phi chính phủ, người nước ngoài có giấy phép lao động, người nước ngoài là trưởng văn phòng đại diện.

Hồ sơ xin gia hạn  thẻ thường trú  cho người nước ngoài:

– Hộ chiếu của người nước ngoài/ ảnh 3×4

– Các giấy tờ của công ty/ người bảo lãnh

– Giấy tờ chứng minh việc đến Việt Nam công tác, hoặc làm việc hợp pháp:

Giấy phép lao động, hợp đồng làm việc, quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ trong công ty, giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Tờ khai gia hạn thẻ thường trú (theo mẫu N7A, N7 B) của Cơ quan xuất nhập cảnh.

 Cơ quan thẩm quyền giải quyết Cơ quan xuất nhập trực tiếp quản lý địa bàn doanh nghiệp hoặc tổ chức làm việc của người nước ngoài.

Thời gian xin gia hạn  thẻ thường trú cho người nước ngoài: Thời gian cấp visa thông thường là 8-10  ngày làm việc theo quy định pháp luật.

Lệ phí nhà nước quy định cho việc gia hạn  thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thời hạn 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm với mức phí tương ứng là  là 60; 80;-100$ tùy từng thời hạn của thẻ tạm trú.

Chúc bạn xin gia hạn thẻ tạm trú, gia hạn thẻ thường trú cho người nước ngoài thành công.

 Liên hệ với Tư vấn Legalviet nếu cần hỗ trợ.