Legalivet xin đưa ra một vài lưu ý về miethithuc như sau:

Người mang giấy miễn thị thực 5 năm Được lưu trú 90 kể từ ngày nhập cảnh

Hết thời hạn nếu còn nhu cầu ở lại Việt Nam thì phải xin gia hạn thi thực.

Giấy miễn thị thực có giá trị  mỗi lần nhập cảnh, thời hạn 5 năm tính từ ngày được cấp thẻ.

Hết thời hạn miễn thị thực 5 năm nếu người mang hộ chiếu được miễn thị thực có nhu cầu sử dụng thêm thì xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm.

Giấy miễn thị thực có giá trị 5 năm tuy nhiên nếu thời hạn của hộ chiếu xin visa xanh– giấy miễn thị thực 5 năm có thời hạn hộ chiếu nhỏ hơn thì thời hạn của giấy mien thi thuc sẽ không đủ 5 năm.

 

Thận trọng sử dụng giấy miễn thị thực 5 năm.