Miễn thị thực 15 ngày  vào VN

Một số người nước ngoài muốn ở lại lâu hơn với thời gian 1 tháng hoặc 3 tháng có thể liên hệ chúng tôi để xin visa.

 

Dịch vụ xin visa 3 tháng một lần và 3 tháng nhiều lần cho người nước ngoài vào VN với dạng miễn thị thực 15 ngày.

 

Bên cạnh việc cung cấp thông tin tư vấn về miễn thị thực , xin visa

CÔNG TY VISALEGALVIET  còn cung cấp các dịch vụ tư vấn cho người nước ngoài ở Việt NAm như;

_Dịch vụ thành lập công ty

dịch vụ xin cấp giấy phép đầu tư nước ngoài

dịch vụ xin cấp giấy phép lao động

dịch vụ xin thẻ tạm trú 1 năm, thẻ tạm trú 2 năm , thẻ tạm trú 3 năm,

liên hệ chúng tôi về dịch vụ xin visa 3 tháng cho người nước ngoài vào Việt Nam miễn thị thực.