Hướng dẫn tờ khai xin  miễn thị thực Việt Nam.

Năm 2015 Luật xuất nhập cảnh có hiệu lực, {xem chi tiết luật XUẤT NHẬP CẢNH 2015}

Tại thông tư số 04 của Bộ Công An hướng dẫn biểu mẫu dùng trong việc xuất cảnh, nhập cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam thì biểu mẫu dùng cho việc xin giấy miễn thị thực đã thay đổi bằng mẫu tờ khai NA9, mà không dùng mẫu N19 như PHÁP LỆNH XUẤT NHẬP CẢNH  trước đây.


Đơn xin miễn thị thực 5 năm có các mục khai thông tin như sau:

 

 

HỌ TÊN

QUỐC TỊCH

NGÀY SINH

HỘ CHIẾU

QUỐC TỊCH GỐC

QUỐC TỊCH HIỆN TẠI

NGHỀ NGHIỆP

NƠI CƯ TRÚ

 

LƯU Ý; về nơi cư trú phải điền cả thông tin cư trú chính xác ở Việt Nam và ở nước ngoài.

Thông tin chính xác trung thực không được giả mạo.

 

Về phần giấy tờ chứng minh được miễn thị thực bạn điền chính xác  là mẫu giấy tờ gì.

 

– Dán kèm  cùng ảnh của người xin miễn thị thực.

 tư vấn thông tin xin miễn visa thị thực 5 năm khi điền mẫu tờ khai.

Hồ sơ nộp tại cơ quan thẩm quyền.