Giấy phép lao động thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam.

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động tại Hà Nội,

Công ty tư vấn Legalviet chuyên giải pháp cho các vấn đề người nước ngoài tại ViệtNam.

Gọi cho chúng tôi để  có dịch vụ tốt nhất về visa- thị thực Việt Nam, giấy phép lao động, thẻ tạm trú, lý lịch tư pháp, thủ tục đầu tư – thành lập công ty nước ngoài tại HÀ NỘI.

0462 62 62 21 

info@legalviet.com

www.legalviet.coms

 Phòng 101 số 173 Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội

 

Dịch vụ giấy phép lao động

Bao gồm xin văn bản cho phép sử dụng lao động nước ngoài của  Ủy ban nhân dân tỉnh, và thủ tục hồ sơ xin cấp phép lao động thông thường.

Hướng dẫn hỗ trợ các tài liệu xin cấp giấy phép lao động như:

Lý lịch tư pháp làm giấy phép lao động,

Tư vấn địa chỉ khám sức khỏe tại ViệtNam

 

Tư vấn thẻ tạm trú,

Xin cấp thẻ tạm trú cho người có giấy phép lao động

Thẻ tạm trú 3 năm cho nhà đầu tư nước ngoài,

Xin thẻ tạm trú các thời hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm thẻ thường trú.

Dịch vụ trọng gói xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú tại Hà Nội.

 

Công ty visa Legalviet

904 919 482 visa, thẻ tạm trú, công văn nhập cảnh

0932 357 009 Lý lịch tư pháp, giấy phép lao động

0462 62 62 21 

info@legalviet.com

 www.legalviet.com

 

Phòng 101 số 173 Đình Thôn, Mỹ Đình, Hà Nội

Liên hệ dịch vụ nhanh thẻ tạm trú, tư vấn giấy phép lao động.