Ngày nay, với chính sách mở cửa và nhiều ưu đãi Việt Nam đang dẫn trở thành địa điểm đầu tư có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư nước nước ngoài. Làn sóng đầu tư từ nước ngoài tăng cao tuy nhiên thủ tục, quy định về đầu tư nước ngoài vẫn chưa hoàn thiện nên gây ra khó khăn trong việc xin cấp phép đầu tư đối với những người chưa có kinh nghiệm và không am hiểu luật pháp Việt Nam. 

Vậy thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư như thế nào?

LEGAL ANT  giải đáp một số thông tin xin cấp GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ trong trường hợp cơ bản

Điều kiện về nhà đầu tư:

 • Là cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam để thành lập các loại hình công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận.
 • Có năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.

Hồ sơ tài liệu cầu thiết để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

 • ĐƠN ĐỀ NGHỊ cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
 • Điều lệ Công ty  
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
 • Hợp đồng liên doanh (đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam)
 • Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần; Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc thành lập dự án đầu tư.
 • Bản sao hộ chiếu (nếu nhà đầu tư là cá nhân) hoặc bản sao giấy phép hoạt động của công ty (nếu nhà đầu tư là pháp nhân.
 • Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người được uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức.
 • Bản sao hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam.
 • Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc bảng cân đối tài sản của năm gần nhất đã được kiểm toán (đối với nhà đầu tư là tổ chức), văn bản xác nhận số dư tài khoản (đối với cá nhân).
 • Các tài liệu liên quan đến địa điểm thực hiện dự án: Thỏa thuận/Hợp đồng thuê địa điểm và/hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (đối với trường hợp không thuê đất của thành phố); các giấy tờ liên quan đến vị trí, ranh giới sử dụng đất của địa điểm thực hiện dự án, quyết định đơn giá cho thuê đất, quyết định phê duyệt tổng mặt bằng (đối với trường hợp thuê đất của thành phố)”.

Trên đây là một số thông tin về xin cấp giấy phép đầu tư. Nếu quy khách cần thêm thông tin xin liên hệ để được tư vấn miễn phí!

Dịch vụ Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư của Legal ANT nhanh, uy tín, giá tốt.

Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài- thực hiện thủ tục đại diện xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ngay cả đối với một số ngành nghề khó.