Giới thiệu thông tin chi tiết về xin miễn thị thực 5 năm của Việt Nam cho người nước ngoài.

Luật miễn thị thực –  văn bản luật quy định về miễn thị thực Việt Nam.

– Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

– Quyết định số 135/2008/QĐ-TTg ngày 17/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ

– Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

–  Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG ngày ngày 30/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản và công dân Hàn Quốc.

 

– Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển.

Điều kiện xin miễn thị thực:

Người nước ngoài có thân nhân Việt Nam.

Người có nguồn gốc Việt Nam được cấp giấy miễn thị thực.

Thủ tục xin giấy miễn thị thực cho người nước ngoài ở Việt  Nam bao gồm:

–          Xem xét và chuẩn bị tài liệu xin miễn thị thực theo quy định nếu thuộc trường hợp được miễn visa –thị thực theo luật Việt Nam.

–           Nộp hồ sơ xin cấp giấy miễn thị thực, thẻ miễn thị thực tại cơ quan thẩm quyền.

–          Sử dụng giấy miễn thị thực theo quy định, xuất trình  khi có yêu cầu. Thông báo và xin cấp lại  giấy miễn thị thực nếu làm hỏng, mất rách.

 

Hồ sơ xin miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài.

Hồ sơ miễn thị thực  theo quy định liên hệ legalviet để tư vấn hồ sơ miễn thị thực chuẩn nhất.

Xem mục hồ sơ miễn thị thực tại website: mienthithuc.com mục Hồ sơ

Dịch vụ xin miễn thị thực 5 năm cho vợ  người nước ngoài tốt nhất.